Tekst verkleinen
Tekst vergroten
Deze pagina afdrukken

Gehoorverlies

Achteruitgang van het gehoor

Bij de meeste mensen neemt het gehoor af met de jaren. Hiervoor zijn vele aanwijsbare oorzaken. De twee meest gangbare oorzaken zijn:

Slechthorendheid door ouderdom

Deze verslechtering van het gehoor, die het gevolg is van het ouder worden, begint ongeveer vanaf het vijftigste levensjaar door het achteruitgaan van de gehoorzintuigcellen. Daarbij worden de hoogste tonen meestal het sterkst aangetast. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden, dat het rinkelen van een telefoon of een deurbel niet meer wordt gehoord. In grotere kring gevoerde gesprekken kunnen vaak slechts met zeer grote inspanning worden gevolgd. Wat dit nog eens extra lastig maakt, is het feit dat harde geluiden als zeer onaangenaam ervaren worden.

Slechthorendheid door lawaai

Deze vorm van slechthorendheid, die men als de modernste vorm van slechthorendheid kan beschouwen, is niet alleen een van de meest voorkomende beroepsziekten, maar wordt tevens veroorzaakt door de wijdverbreide bronnen van lawaai in onze moderne maatschappij. Dit is mede de reden voor een geleidelijke, doch gestaag groeiende ontwikkeling: steeds vaker wordt ook bij jonge mensen gehoorverlies geconstateerd dat is veroorzaakt door de groeiende geluidsbelasting. Een significant voorbeeld hiervan is het luisteren naar (te) luide muziek. In het beginstadium van slechthorendheid door een te grote geluidsbelasting treedt gehoorverlies vaak op bij hoge tonen. Daarna wordt ook het horen van middelhoge tonen aangetast.

Bij beide genoemde vormen van gehoorverlies kan het gehoorvermogen worden verbeterd met moderne hoortoestellen. In de grafiek wordt slechthorendheid door lawaai aanschouwelijk gemaakt.

Als u uw gehoor eens wilt laten testen, kunt u voor een gratis en geheel vrijblijvende gehoortest terecht bij uw audicien. U weet dan snel wat de conditie van uw gehoorvermogen is.