Tekst verkleinen
Tekst vergroten
Deze pagina afdrukken

Hoorsimulatie

Welkom bij de online hoorsimulatie.

Met deze hoorsimulatie (zie verderop) kunnen normaalhorenden ervaren hoe het is om slechthorend te zijn en hoe een hoorsysteem daarin verbetering kan brengen. Slechthorenden ervaren hun omgeving niet alleen "maar" als zachter. Meestal kunnen zij bepaalde frequentiebereiken (toonhoogten) goed onderscheiden, terwijl zij de hoogste tonen bijzonder slecht horen. Dit resulteert in een moeilijk verstaanbare brei van klanken die door het uitsluitend versterken van het volume niet kan worden verholpen. De moderne hoorsystemen van Audio Service worden daarom door audiciens aan het individuele gehoorverlies aangepast, teneinde weer een optimale hoorbeleving mogelijk te maken.

U start de voorbeeldgeluiden met een klik op het bijbehorende symbool. Idealiter start u eerst het bestand "Origineel" en stelt u het volume zo in, dat u de voorbeeldgeluiden goed kunt verstaan. Als u het volume bij de volgende voorbeeldgeluiden (zonder hoorsysteem, ...) ongewijzigd laat, ervaart u welke problemen een gebrekkig gehoor oplevert en welke verbeteringen tegenwoordig mogelijk zijn met standaardhoorsystemen en in het bijzonder met onze hifi-technologie. Als u uw gehoor (of dat van een van uw familieleden) eens wilt laten testen, kunt u voor een gratis en geheel vrijblijvende gehoortest terecht bij uw audicien. U weet dan snel hoe het met uw gehoorvermogen gesteld is.